Dyskryminacja

Dyskryminacja to działania odbierające określonym grupom dostęp do środków, korzyści, które są dostępne dla innych. Należy ją odróżnić od uprzedzeń, chociaż często idą w parze. Jednak można kogoś dys...

Dysonans poznawczy

Dysonans poznawczy oznacza sytuację jednostki, „(…) która zdaje sobie sprawę z rażącej sprzeczności pomiędzy swoimi wierzeniami, opiniami, wyznawanymi wartościami lub przewidywaniami a od...

Ergonomia

Ergonomia – twórcą pojęcia „ergonomia” jest wybitny polski przyrodnik Wojciech Bogumił Jastrzębowski, który w 1857 roku w swojej pracy pt. „Rys Ergonomii czyli Nauki o Pracy o...
Estetyzym (autonomizm)

Estetyzym (autonomizm)

Estetyzm (autonomizm) – pogląd głoszący, iż włączenie kategorii moralnych do oceny sztuki jest niewłaściwe, ponieważ sztuka powinna być oceniana wyłącznie na podstawie standardów estetycznych. ...
Etnocentryzm

Etnocentryzm

Etnocentryzm – powszechna, wyuczona i niemożliwa do uniknięcia tendencja do uważanie własnego społeczeństwa i kultury za wyższą i lepszą niż inne. Taka postawa jest formalnie wyuczona przez np....

Etnografia

Etnografia to strategia badawcza wykorzystywana przy badaniu społeczności, polegająca na użyciu różnych metod badawczych. Głównie opiera się na obserwacji uczestniczącej, ale w jej skład może jeszcze...
Extranet

Extranet

Extranet (łac. extra – na zewnątrz i ang. net – sieć) – termin po raz pierwszy użyty podczas Olimpiady w Atlancie przez firmę IBM. Extranet to „(…) rozszerzenie komputer...
Facylitacja społeczna

Facylitacja społeczna

Facylitacja społeczna pierwotnie oznaczała osiąganie przez człowieka znacznie lepszych rezultatów w działaniach prostych lub wyuczonych, gdy obecne są inne osoby. Zaobserwowano także, że gorsze rezul...

Fasada

Fasada – w znaczeniu prezentowanym przez E. Goffmana, jest ona częścią występu jednostki, która funkcjonuje w sposób niezmienny, podczas całego trwania występu i dostarcza aktorom definicji syt...

Feminizm

Feminizm – nazwa pochodzi od łacińskiego “femina” oznaczającego kobietę. Jest to pojęcie zbiorcze, pod którym ukrywa się wielość nurtów podejmujących kwestię kobiecą, działających w...