Esej naukowy (akademicki)

Esej naukowy (akademicki)

Esej jako gatunek literacki ma długą tradycję. Narodził się we Francji w XVII w. Pierwowzorem gatunku, od którego pochodzi nazwa jest Essais (Próby), wydany w 1580 r. Jego autorem był Michel de Monta...
Ankieta audytoryjna

Ankieta audytoryjna

Ankieta audytoryjna jest odmianą ankiety wypełnianej samodzielnie przez respondentów. Zwykle są oni zebrani w tym samym pomieszczeniu, a badanie jest nadzorowane przez badacza. Rola badacza sprowadza...

Ankieta pocztowa

Ankieta pocztowa jest jedną z technik badań ankietowych. Chociaż można odnieść wrażenie, że czasy świetności ma już za sobą, to nadal do niewątpliwych zalet ankiety pocztowej należą niskie koszty bad...

Instrukcja kodowa

Zanim wyniki badania zostaną poddane analizie, należy wprowadzić dane, a to jest możliwe po właściwym zakodowaniu odpowiedzi, tzn. każdej z nich przyporządkowuje się jakiś symbol (najczęściej określo...

Karta respondenta

Karta respondenta – jest to karta z możliwymi odpowiedziami na dane pytanie (a więc zawierająca kafeterię), zadane respondentowi w trakcie wywiadu przez ankietera. Wręcza się ją respondentowi, ...

Zmienna

Zmienna – termin ten w naukach społecznych odnosi się do cech ustalonych dla każdej osoby lub innej całości społecznej, które można zaobserwować na różnych poziomach i w różnym natężeniu. Zmien...

Metoda biograficzna

Metoda biograficzna (inaczej metoda dokumentów osobistych) należy do metod badań jakościowych. Tradycyjnie rozumie się przez nią analizę pamiętników, wspomnień, czy innych dokumentów o charakterze os...

Studium przypadku (ang. case study)

Studium przypadku (ang. case study) zwane jest również metodą rozszerzonych przypadków, metodą indywidualnych przypadków, analizą przypadku. Studium przypadku to metoda polegająca na skoncentrowani s...

Ankieter

Ankieter to osoba, która zadaje pytania respondentowi, a udzielone przez niego odpowiedzi zapisuje w kwestionariuszu. Metoda ta nosi nazwę „wywiad kwestionariuszowy”. Nie ma tutaj miejsca na dowolnoś...