Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer urodził się 22 lutego 1788 roku w Gdańsku. Jego ojciec Henryk Florys pochodził z bogatej rodziny kupieckiej. Schopenhauer odziedziczył charakter głównie po ojcu, posiadając bardzo...

Marks, Karol Henryk

5 maja 1818 roku w Trewirze przyszedł na świat Karol Marks. Pochodził z rodziny żydowskiej, która szczyciła się długą tradycją rabiniczną, zarówno ze strony matki, jak i ojca, gdyż jego dziadowie byl...

Popper, Karl Raimund

Karl Raimund Popper urodził się w Wiedniu w 1902 roku. Studiował matematykę, fizykę, psychologię, pedagogikę, historię muzyki i filozofię na Uniwersytecie Wiedeńskim w latach 1918 – 1928. Jednocześni...

McDougall, William

W języku angielskim psychologizm znalazł najpełniejszy wyraz w głośnych kiedyś pracach oksfordzkiego psychologa, pracującego od 1920 roku na amerykańskim Uniwersytecie Harvarda – Williama McDougalla ...

Hegel, Georg William Frederick

Georg William Frederick Hegel urodził się w Stuttgarcie w 1770 roku w rodzinie niższego urzędnika na dworze księcia Wirtembergii. Ojciec pokładał w chłopcu wielkie nadzieje i posłał go najpierw do gi...

Weber, Max

Niemiecki socjolog, prawnik, ekonomista, historyk gospodarczy, religioznawca, metodolog nauk społecznych. Urodził się 21 kwietnia 1864 r. w Erfurcie w Niemczech, a zmarł 14 czerwca 1920 r. w Monachiu...

Machiavelli, Niccolò

Niccolo Machiavelli żył w latach 1469-1527. Był związany z Florencją, z której został później wygnany. Jest powszechnie uważany za najwybitniejszego myśliciela politycznego Renesansu. Uznanie to zawd...

Locke, John

John Locke żył w latach 1632-1704. Był angielskim filozofem i politykiem. Urodził się w hrabstwie Somerset w Wielkiej Brytanii. Studiował medycynę na Uniwersytecie Oksfordzkim, w 1661 r. został sekre...

Kant, Immanuel

Immanuel Kant (1724-1804) był filozofem, urodził się i spędził całe swoje życie w Królewcu (Prusy). Tam właśnie przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej. Jego najważniejsze dzieła to: Krytyk...