Feminizm

Feminizm – nazwa pochodzi od łacińskiego “femina” oznaczającego kobietę. Jest to pojęcie zbiorcze, pod którym ukrywa się wielość nurtów podejmujących kwestię kobiecą, działających w oparciu o swoją ideologię. Ich wspólnym czynnikiem jest uznanie, iż kobiety nie są traktowane sprawiedliwie w świecie zdominowanym przez mężczyzn, czyli że są dyskryminowane (seksizm). Feministki dążą do zmiany tej sytuacji i do uzyskania przez kobiety należnego im miejsca. Celem feminizmu jest równość ludzi we wszystkich dziedzinach życia, niezależnie od ich płci.

Feminizm może być definiowany jako ruch kobiet działający na rzecz pełnoprawnego funkcjonowania kobiet w społeczeństwie, może być także definiowany jak prąd intelektualny zorientowany na zrównanie statusu kobiet i mężczyzn (por. Fuszara 2007: 32).

BIBLIOGRAFIA
1. Fuszara, M. 2007. Kobiety w polityce. Warszawa: Trio.

Pin It

Komentowanie zakończone.