Historia miasta Wołomin

Wołomin jako miasto liczy ponad 100 lat, jednak jego początki sięgają, zdaniem badaczy, XV wieku. W okolicach Wołomina toczyły się liczne walki narodowowyzwoleńcze podczas powstania kościuszkowskiego...