Diada

Diada – grupa złożona z dwóch członków, jest to najmniejsza możliwa grupa społeczna. Gdy jedna osoba opuści grupę, przestaje ona istnieć. W socjologii przyjmuje się, że grupa społeczna powinna ...

Dobór próby nieprobabilistyczny

Dobór próby nieprobabilistyczny (nielosowy) – jeden z dwóch głównych (obok doboru probabilistycznego) schematów doboru próby do badania. Jak określił to Churchill (2002: 497): “próby niel...

Dobór próby probabilistyczny

Dobór próby probabilistyczny (zwany losowym) – oznacza, że każda jednostka w populacji ma jednakową szansę (prawdopodobieństwo jest jednakowe lub z góry znane) znalezienia się w próbie. W badan...

Doktor

Doktor – stopień naukowy nadawany w określonej dziedzinie nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej. Procedurę nadawania stopnia doktora precyzuje Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach na...

Doktor honoris causa

Doktor honoris causa – tytuł honorowy, nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki, kultury lub życia społecznego. Doktorem honoris causa określa się również osobę, która te...

Dominanta

Dominanta jest jedną z miar tendencji centralnej, bywa także nazywana modalną lub wartością najczęstszą. “Dominantą nazywamy taką wartość zmiennej, która w danym rozkładzie empirycznym występuj...

Dumping

Dumping – oznacza sprzedaż przez przedsiębiorstwo za granicę towaru po cenie niższej niż ta, po której jest on sprzedawany na rynku krajowym, „dumping jest definiowany jako sprzedaż towar...

Dylemat społeczny

Dylemat społeczny – jest to taka sytuacja decyzyjna, lub konfliktowa, w której obie strony dążą do realizacji własnych interesów, jednak w efekcie wychodzą na tym znacznie gorzej niż gdyby te i...