Respondent

Respondent – przyjmuje się, że jest to osoba, z którą badacz przeprowadza wywiad albo która samodzielnie wypełnia kwestionariusz ankiety. Według Jana Lutyńskiego (1977: 14-15, 19) pojęcie to na...

Badania marketingowe

Badania marketingowe – są to działania polegające na zbieraniu danych, ich analizowaniu i przedstawieniu wniosków kierownictwu firmy. Badania marketingowe dostarczają decydentom w firmach lub o...

Sekta

Sektą jest nazywany pewien wzorzec relacji społecznych panujący w grupie. Istotą tych relacji jest zależność od innych członków grupy i od przywódcy. Jest to zależność całkowita lub prawie całkowita....

Drugie przejście demograficzne

Nazwa została wprowadzona do demografii przez R. Lesthaeghe i D. van de Kaa w roku 1986. Drugie przejście demograficzne to jednokierunkowa zmiana wielu zachowań demograficznych. Zjawisko to odnosi si...

Badania jakościowe (metody jakościowe)

Badania jakościowe (metody jakościowe) – stosowane są w sytuacji gdy badacza interesuje pogłębiona wiedza na jakiś temat i dotarcie do sedna problemu, kiedy niekonieczna jest reprezentatywność ...

Ankieta

Ankieta – nazwa “ankieta” pochodzi z języka francuskiego (enquete), w którym oznacza “zebranie świadectw w celu wyjaśnienia problemów wymagających rozstrzygnięcia”. W ta...

Anomia

Anomia – pierwotnie była traktowana przez Durkheima jako zanik norm w społeczeństwie, czy grupie, później zaczęto ją także odnosić do jednostki. W sensie psychologicznym oznacza ona stan świado...

Autorytet

Autorytet to władza legitymizowana, akceptowana przez adresatów (Sztompka 2004: 384). Max Weber mówił o trzech rodzajach autorytetu (Weber 2004: 92-95): Autorytecie charyzmatycznym – wynikający...

Badania terenowe

Badania terenowe – dostarczają całościowej perspektywy, są to badania zachowań ludzi w ich naturalnych warunkach, w codziennym życiu. Pozwalają na odkrycie i zrozumienie “(…) subiek...

Bezrobotny

Bezrobotny – Główny Urząd Statystyczny definiuje osoby bezrobotne jako “(…) niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym...