Zbiorowość statystyczna

Zbiorowość statystyczna jest nazywana także populacją lub masą statystyczną. Jest to zbiór dowolnych elementów objętych badaniem statystycznym. Poszczególne elementy składowe badanej zbiorowości nazy...

Zmiana społeczna

Zmiana społeczna – jest to jeden z centralnych problemów socjologii. W XIX wieku pojawiły się pierwsze próby analizy, wynikające z chęci wyjaśnienia dwóch wielkich przemian, które miały miejsce...

Zmienna niezależna

Zmienna niezależna – jest to zmienna, którą wpływa się na zmienną zależną. Zmienną niezależną może być np. wiek, płeć (gdy np. chcesz określić co ma wpływ na sympatie polityczne /zmienna zależn...

Kult maryjny

Kult maryjny został zatwierdzony przez Sobór w Efezie, w 431 roku. Wtedy to pierwszy raz, uroczyście przyznano, że Maryja jest Matką Boga, że wydała na świat Jezusa Chrystusa, który przez nią stał si...

Manifa

Manifa – akcja koordynowana przez nieformalną grupę Porozumienie Kobiet 8 Marca. Odbywa się ona od 2000 roku. W jej skład wchodzą znane dziennikarki, pisarki, kobiety zaangażowane w politykę i ...

Kryzys społeczny w organizacji

Możliwość znalezienia się organizacji w kryzysie istnieje zawsze. Kryzys w przedsiębiorstwie oznacza proces kierunkowo niekorzystnych zmian w przebiegu i wynikach działalności gospodarczej, obejmując...

Zmienna zależna

Zmienna zależna – określa to co chcesz zbadać, to na nią wpływa się zmienną niezależną, aby określić korelacje. Biorąc jako zmienną zależną, np. poglądy polityczne, można założyć, że zależą one...

Związki zawodowe

Związki zawodowe – mówiąc najogólniej związek zawodowy może być zdefiniowany jako „(…) organizacyjna forma obrony praw i interesów pracowniczych (…)” (Pańków 1999: 163)....