Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej

Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej Każda praca badawcza powinna zawierać rozdział metodologiczny. Dowodzi on wiedzy studenta piszącego pracę, a także umożliwia dokładne określenie tego czy...

Strona tytułowa kwestionariusza

Strona tytułowa kwestionariusza Strona tytułowa kwestionariusza, niezależnie od tego czy będzie to kwestionariusz wywiadu czy kwestionariusz ankiety, powinna zostać napisana i zaplanowana starannie. ...

Wywiad fokusowy

Artykuł dotyczy wywiadu fokusowego. Składa się on z pewnych etapów, które warto poznać, a także wiedzieć jak powinien zachowywać się w jego trakcie moderator. Wywiad fokusowy Wywiad fokusowy, to inac...

Wywiad jakościowy: teoria i praktyka

W artykule omówiono czym jest wywiad jakościowy, jakie występują jego rodzaje i w jaki sposób go przeprowadzić. Postaraj się też nie popełniać typowych błędów, które zdarzają się osobom bez odpowiedn...

Badania jakościowe czy ilościowe

Badania jakościowe czy ilościowe Zarówno metody ilościowe jak i jakościowe są użyteczne dla socjologii. Niektóre zagadnienia lepiej jest jednak badać metodami ilościowymi niż jakościowymi i na odwrót...

Importowanie i eksportowanie danych do SPSS

Importowanie i eksportowanie danych do SPSS W niniejszym tekście zostanie przedstawione jak importować dane zapisane w innym programie do SPSS, a także jak eksportować dane z SPSS do innego formatu. ...

Opis danych w SPSS – Częstości

Opis danych w SPSS – częstości Tabele częstości są najprostszym sposobem podsumowania zgromadzonych danych. Otwórz program SPSS Wczytaj dane: Plik > Otwórz > Dane Wybierz odpowiedni plik i go o...

SPSS – pobranie i instalacja

SPSS – pobranie i instalacja Wersję testową SPSS Statistics 17.0 w języku polskim można pobrać ze strony http://spss.softonic.pl/. Jest to wersja 30-dniowa. Oczywiście możesz równie dobrze pobr...