Referat

Referat

Referat jest to mówiąc najprościej, tekst przygotowany do wygłoszenia w kręgu zainteresowanych osób. Przyjmuje się, że wystąpienie takie nie powinno być dłuższe niż 15-20 minut.

Czasami przygotowuje się koreferat, czyli referat uzupełniający, pokazujący zagadnienie z innego punktu widzenia.

Układ

  1. Ogólne wprowadzenie poprzez np. omówienie celu przygotowania referatu, przedstawienie kontekstu zagadnienia, anegdoty itp.
  2. Krótkie przedstawienie planu wystąpienia.
  3. Informacje o wykorzystanym materiale.
  4. Treść właściwa referatu.
  5. Podsumowanie, ewentualnie zagadnienia do dyskusji.

Należy

  • Pisać w sposób zrozumiały dla odbiorców.
  • Posługiwać się niezbyt rozbudowanymi zdaniami (ponieważ ułatwia to wypowiedź).
  • Pamiętać, że część zasadnicza tekstu powinna być znacznie dłuższa niż wstęp i zakończenie.
  • Mieć na uwadze, że chodzi o tekst, który powinien być wygłoszony.
Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *