Opis danych w SPSS – Częstości

Opis danych w SPSS – częstości Tabele częstości są najprostszym sposobem podsumowania zgromadzonych danych. Otwórz program SPSS Wczytaj dane: Plik > Otwórz > Dane Wybierz odpowiedni plik i go o...

SPSS – pobranie i instalacja

SPSS – pobranie i instalacja Wersję testową SPSS Statistics 17.0 w języku polskim można pobrać ze strony http://spss.softonic.pl/. Jest to wersja 30-dniowa. Oczywiście możesz równie dobrze pobr...