Publikacja naukowa – jak ją napisać?

Publikacja naukowa – jak ją napisać?

Dobry naukowiec musi nie tylko poprawnie przeprowadzić badania, ale także je umiejętnie sprzedać poprzez publikację. Podane w ten sposób do publicznej wiadomości wyniki, zostaną poddane dyskusji przez społeczność naukową.

Można się nawet spotkać ze stwierdzeniem, że „badanie nie jest kompletne, dopóki nie zostało ujęte w postaci sprawozdania, w miarę możliwości opublikowanego” (Wilson 1968: 471). Publikacja taka może przybierać różne formy. Jednak podstawową jest referat zamieszczony w czasopiśmie naukowym.

Artykuł naukowy różni się jednak od tego, który można znaleźć w prasie lub internecie. Inne są jego cele, język i struktura. Tekst naukowy musi sprostać rygorystycznym wymogom metodologicznym, a także opisywać rzeczywistość w sposób obiektywny i rzetelny. Nie ma w nim miejsca na subiektywne i emocjonalne opinie. Naukowiec przedstawia fakty, zachowując przy tym stosowny dystans (por. Grzybowski i Sawicki 2010: 89).

Tytuł

Ważną kwestią, jeśli chodzi nie tylko o publikację naukową, ale także wszystkie inne, jest jej tytuł. Musi być on na tyle ciekawy, aby zaintrygować czytelnika i zachęcić go do przeczytania tekstu, a jednocześnie powinien być konkretny, i opisywać zawartość pracy. Nie jest łatwo osiągnąć ten efekt, dlatego wiele czasu i wysiłku poświęca się odpowiedniemu sformułowaniu go.

Podział

Dobrze jest podzielić tekst właściwy publikacji na mniejsze części, jednolite treściowo i opatrzone własnymi tytułami. Stwarza to wrażenie, że piszący dobrze panuje nad tekstem i wie co chce napisać. Poza tym znacznie ułatwia czytanie.

Układ treści

Publikacje naukowe mają określoną strukturę, na którą składa się (Cempel 2003: 138-139; Wilson 1968: 477-482):

 1. Streszczenie – powinno być napisane krótko i konkretnie. Należy pamiętać, że często tylko ono jest czytane, zatem jego zadaniem jest zachęcić do sięgnięcia po całość, lecz nie kosztem należnej czytelnikowi wiedzy (na zasadzie: „nie napiszę co wyszło z badań, to na pewno przeczyta”).

  W skrócie, powinno ono zawierać: określenie celu i przedmiotu badań, opis metody, podsumowanie wyników i wniosków.

 2. Wstęp – wprowadza w tematykę pracy. Jest tutaj miejsce na przedstawienie własnego problemu i celów referatu, stanu dotychczasowych badań, motywacji wyboru metody, a także zwięzłego przedstawienia wniosków z badań.
 3. Metoda – należy opisać wykorzystaną metodę możliwie najdokładniej, aby umożliwić innym badaczom jej odtworzenie, a także (co mniej przyjemne) krytykę.
 4. Wyniki – autor przedstawia i omawia uzyskane wyniki. Może ułatwić sobie prezentację za pomocą tabel, wykresów itp.
 5. Wnioski – muszą być one w sposób przejrzysty i jednoznaczny powiązane z wynikami badania. Powinno się wskazać ich teoretyczne i praktyczne implikacje, nawiązać do dokonań poprzedników, i uzyskanych przez nich rezultatów w kontekście badań własnych.
 6. Bibliografia – nieodłączną częścią publikacji naukowej jest odpowiednio przygotowany wykaz literatury, czyli wykaz pozycji, z którymi badacz się zapoznał, do których odwoływał się w tekście, z których korzystał w pracy nad projektem.

Podziękowania

Autorowi nie wolno zapominać o osobach, które pomogły mu w jakiś sposób w realizacji badań, czy pracy nad tekstem. Jednak publiczne podziękowania należy z nimi uzgodnić, zdając sobie sprawę z tego, że ewentualne błędy mogą zostać przypisane im.

Bibliografia

 1. Cempel, Czesław. 2003. Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań. Poznań: Instytut Technologii Eksploatacji.
 2. Grzybowski, Przemysław P. i Krzysztof Sawicki. 2010. >Pisanie prac. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 3. Wilson, Edgar B. 1968. Wstęp do badań naukowych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *