Metryczka

Metryczka

Możemy mówić o:

  • metryczce respondenta;
  • metryczce próby;
  • metryczce ankietera.

Jeśli kwestionariusz jest wypełniany przez ankietera, można zamieścić z tyłu kwestionariusza metryczkę próby i ankietera.

Metryczka respondenta

Metryczka respondenta – zestaw pytań dotyczący cech społeczno-demograficznych respondenta, takich jak: wiek, płeć, wykształcenie, dochód, miejsce zamieszkania, zawód itp.

Pytania dotyczącego płci nie należy czytać, lecz od razu zaznaczyć właściwą odpowiedź. W przypadku wieku najlepiej pytać o rok urodzenia.

Metryczka próby

Metryczka próby – wypełnia ankieter po przeprowadzeniu wywiadu. Jest to informacja potrzebna do określenia czy próba została dobrze dobrana. Należy tutaj określić miejsce wywiadu, miejscowość, jednostkę administracyjną (województwo, powiat, gminę).

Przykład

Metryczka ankietera

Metryczka ankietera – wypełnia ankieter po przeprowadzeniu wywiadu. Zamieszcza tu swoje dane tj. numer ankietera, nazwisko, a także dane odnośnie wywiadu, np. godzinę rozpoczęcia, czas trwania, godzinę zakończenia, miejsce, ocenę wywiadu, uwagi.

Przykład

Na końcu kwestionariusza można także zamieścić formularz realizacji wywiadu, w którym ankieter informuje, że wywiadu nie udało się przeprowadzić i z jakiej przyczyny.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *