Notatka z wykładu

Notatka z wykładu

Wykład polega na ustnym przekazywaniu wiedzy. Ma formę rozbudowanej wypowiedzi na dany temat. Osoba wykładająca występuje w nim przed audytorium, prowadząc jak gdyby monolog.

Wykład, w przeciwieństwie do innych form nauczania wymaga dużo samodyscypliny od osób go słuchających, gdyż to słuchacze decydują co warto zapamiętać i co zanotować.

Kilka wskazówek

  • Najlepiej udać się na wykład, będąc wypoczętym. Tylko wtedy wyciągniesz z niego maksymalne korzyści.
  • Idź wcześniej, aby zająć dobre miejsce.
  • Dobre miejsce nie oznacza miejsca z tyłu. Relacje interpersonalne są ważne, ale chyba nie po to tam poszedłeś. Usiądź tak, aby bez przeszkód nawiązać „kontakt” z wykładowcą.

Jak notować

  • Na górze kartki zapisz tytuł wykładu (ewentualnie przedmiot), a na marginesie datę. Ułatwia to uzupełnienie notatek.
  • Podczas notowania należy koncentrować uwagę na sensie wykładu, a nie mechanicznym zapisie wszystkiego, co podaje wykładowca.
  • Treść wykładu ma swoją strukturę. Postaraj się we własnych notatkach zachować układ prezentowany przez wykładowcę.
  • Nie zdążysz zapisać wszystkiego. Nie jest to także wskazane. Zapisuj hasłowo, w sposób wystarczający abyś rozumiał sens swojego zapisu. Notatki są sprawą osobistą i wystarczy, że Ty je rozumiesz.
  • Zwracaj uwagę na poprawny zapis dat, nazwisk, terminów. Zapisuj je wyraźnie.

Zawsze staraj się zrozumieć sens tego, co piszesz.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *