Badania pilotażowe

Badania pilotażowe, inaczej nazywane badaniami próbnymi, przeprowadzane są po to, aby przetestować czy badanie właściwe będzie przebiegać zgodnie z założeniami i pozwoli uzyskać określone dane. Spraw...

Badania etnograficzne

Badania etnograficzne Badania etnograficzne zostały zapoczątkowane przez antropologów pod koniec XIX w., jako metoda studiowania niewielkich, odizolowanych społeczeństw. Obecnie są stosowane przez re...
Budowa kwestionariusza. Rodzaje pytań

Budowa kwestionariusza. Rodzaje pytań

Zobacz jak skonstruować kwestionariusz ankiety lub kwestionariusz wywiadu oraz jakie występują w nim rodzaje pytań. Budowa kwestionariusza Czym jest kwestionariusz Kwestionariusz – nazwa pochod...

Czym jest kwestionariusz ankiety/wywiadu?

Czym jest kwestionariusz ankiety/wywiadu? Kwestionariusz to jedno z narzędzi badawczych stosowanych w socjologii. Wyróżnić można kwestionariusz ankiety i kwestionariusz wywiadu. Główna różnica między...

Dobór próby

Dobór próby Informacje podstawowe Przed rozpoczęciem jakichkolwiek badań w socjologii należy określić przedmiot badania. Może nim być zbiorowość ludzi, instytucji, gospodarstw domowych itp. Kiedy już...

Hipoteza badawcza. Tworzenie hipotez

Hipoteza badawcza. Tworzenie hipotez Hipoteza badawcza – definicja Hipoteza badawcza – pojęcie wywodzi się z greckiego “hipothesis” i oznacza m. in. domysł, przypuszczenie. Ch...

Jak napisać handout?

Handout Handout to materiał pomocniczy, rozdawany słuchaczom w czasie wystąpień publicznych (odczytów, prezentacji, wykładów, referatów itp.). Jest on skróconą wersją wystąpienia lub zbiorem omawiany...

Jak napisać notatkę z książki?

Notatka z książki Wydawałoby się, że napisanie notatki z książki, czy czasopisma jest czymś prostym i dość oczywistym. Jednak nie jest to zawsze prawda. Będąc na studiach niejednokrotnie będziesz mus...

Jak przygotować prezentację?

Prezentacja Prezentacja polega na publicznym wystąpieniu, gdzie osoba występująca posługuje się materiałami wizualnymi w trakcie swojej wypowiedzi. Wskazówki Na slajdach nie powinien znajdować się ca...