Gdzie uczniowie spędzili letnie wakacje

W porównaniu z poprzednim rokiem nieco więcej gospodarstw domowych wysłało uczniów w czasie ostatnich letnich wakacji na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce stałego zamieszkania, trochę zm...
Oszczędności Polaków

Oszczędności Polaków

Rośnie zadowolenie Polaków z sytuacji finansowej ich gospodarstw domowych. Od 1993 roku odsetek respondentów zadowolonych z własnego poziomu życia zwiększył się z 3% do 26%, przy jednoczesnym spadku ...

Polacy o kleszczach

Więcej niż co drugi Polak (51%) został kiedyś ugryziony przez kleszcza, przy czym w tym sezonie wiosenno-letnim doświadczyło tego 13% dorosłych. Mimo tak częstego kontaktu z groźnymi pajęczakami tylk...

Uczestnictwo w pielgrzymkach

Aż jedna trzecia Polaków (32%) deklaruje, że przynajmniej raz w trakcie swojego życia uczestniczyła w pielgrzymce (niezależnie od jej formy i celu), w tym 14% brało udział jeden raz, a 18% – więcej n...
Moda na tatuaże?

Moda na tatuaże?

Ośmiu na stu dorosłych Polaków (8%) ma przynajmniej jeden tatuaż. W grupie tej wciąż przeważają mężczyźni, choć kobiety niewiele im ustępują. Duży wzrost zainteresowania tatuażami wśród kobiet obserw...