Czy młode Polki są lewicowe?

Niedawno informowaliśmy w komunikacie CBOS, że w 2020 roku odsetek młodych Polaków (18–24 lata) o poglądach lewicowych wzrósł niemal dwukrotnie w stosunku do poprzedniego roku, osiągając najwyższy po...
Konferencja pt. Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku

Badanie: dlaczego Polacy przechodzą na emeryturę?

Dwie trzecie respondentów z Polski przechodzi na emeryturę z powodu wieku, 45 proc. z powodu stanu zdrowia, 28 proc. z powodu postawy pracodawcy. Tylko połowa osób między 60. a 69. rokiem ocenia swój...

Szczepienia seniorów

W połowie stycznia rozpoczęła się rejestracja seniorów na szczepienia przeciw COVID-19, a szczepienia tej grupy rozpoczęły się w ostatnim tygodniu stycznia. Zdecydowania większość badanych mających c...

Spadek udziału Polaków w kulturze w 2020 roku

Wybuch pandemii COVID-19 i związane z nim rządowe restrykcje zaowocowały spadkami w wielu obszarach aktywności Polaków. Najsilniejsze piętno odcisnęły jednak na ich uczestnictwie w kulturze. Odsetek ...

Politycy roku 2020

W ocenie społecznej na miano polityka roku 2020 najbardziej zasłużył premier Mateusz Morawiecki (w odpowiedzi na pytanie otwarte wskazało go 11% badanych), wyprzedzając drugiego w kolejności prezyden...
Jaki był rok 2020?

Jaki był rok 2020?

Pandemiczny rok 2020, zarówno w wymiarze prywatnym, jak i publicznym był w ocenie Polaków znacznie gorszy niż rok poprzedni, a w odniesieniu do Polski i świata był najgorszym rokiem w historii naszyc...