Inflacja coraz bardziej odczuwalna

Polacy coraz silniej odczuwają skutki wzrostu cen. Z danych CBOS wynika, że do kwietnia silne lub bardzo silne odczuwanie inflacji deklarowało mniej więcej dwie trzecie badanych, obecnie odsetek ten ...

Obawy przed użyciem broni jądrowej przez Rosję

Temat potencjalnego użycia broni nuklearnej przez Rosję powrócił na pierwsze strony gazet po tym, jak Władimir Putin zaczął niedawno sugerować, że byłby gotów na taki krok. Z tego powodu w październi...
Zaopatrzenie gospodarstw domowych w węgiel

Zaopatrzenie gospodarstw domowych w węgiel

Jak wynika z deklaracji badanych, od sierpnia do połowy października zaopatrzenie w węgiel gospodarstw domowych, które używają tego surowca do ogrzewania, poprawiło się. Nadal jednak duża część gospo...

Wyjazdy wakacyjne uczniów

Na co najmniej tygodniowy wypoczynek ostatniego lata wyjechała mniejsza część dzieci i młodzieży w wieku szkolnym niż w roku ubiegłym (łącznie o 4 punkty procentowe ubyło gospodarstw domowych, które ...

Państwo wobec katastrofy ekologicznej na Odrze

Działania organów państwa polskiego wobec katastrofy ekologicznej na Odrze są odbierane na ogół krytycznie. Źle ocenia je niemal dwie trzecie Polaków (63%), w tym prawie dwie piąte (37%) wyraża tę op...

Obawy związane z nadchodzącym sezonem grzewczym

W naszym ostatnim sondażu zapytaliśmy Polaków o obawy związane z nadchodzącym sezonem grzewczym. Zdecydowana większość badanych (79%) korzystających z pieców i kotłów węglowych przewiduje, że ich gos...