Epidemia sprzyja digitalizacji

W tym roku rejestrujemy rekordowy odsetek Polaków korzystających z internetu. Przynajmniej raz w tygodniu online jest niemal trzy czwarte dorosłych (73%), czyli o 5 punktów procentowych więcej niż przed rokiem.

Obecność online zależy głównie od wieku. Korzystanie z internetu jest niemal powszechne wśród osób poniżej 45 roku życia, a także częste wśród mających od 45 do 54 lat, spośród których trzy czwarte również jest online. Użytkownicy internetu stanowią dwie trzecie wśród respondentów w wieku 55–64 lata. Z kolei offline pozostaje sześciu na dziesięciu badanych mających od 65 do 74 lat i ogromna większość najstarszych ankietowanych (75+). W stosunku do ubiegłego roku największy przyrost użytkowników internetu nastąpił w grupach: 55–64 lata, 65–74 lata i 35–44 lata.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (373) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *