Młodzi o dopuszczalności aborcji

Na podstawie odpowiedzi badanych na siedem pytań dotyczących dopuszczalności aborcji w różnych sytuacjach*, podzieliliśmy respondentów na cztery grupy: 1) dopuszczających aborcję w węższym zakresie, ...

Stosunek do Czechów i Słowaków

17 listopada mija 31. rocznica wybuchu aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji. Warto przy tej okazji przypomnieć, jak zmieniał się stosunek Polaków do południowych sąsiadów w ciągu ostatnich trzech de...

Polacy o wyborach prezydenckich w USA

Cztery lata temu, kiedy o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych ubiegali się Hilary Clinton i Donald Trump, większość Polaków (57%) była przekonana, że z punktu widzenia naszego kraju byłoby lepiej, ...

Jak dużym szacunkiem darzymy nauczycieli?

W związku z niedawno obchodzonym Dniem Nauczyciela warto przypomnieć, że zawód ten od wielu lat cieszy się dużym uznaniem społecznym. Od dwudziestu pięciu lat CBOS uwzględnia ten temat w swoich sonda...

Topnieją oszczędności Polaków

Więcej niż połowa badanych (57%) deklaruje, że ich gospodarstwa domowe posiadają oszczędności pieniężne. W ciągu ostatniego półrocza ten odsetek zmniejszył się o 4 punkty procentowe. Natomiast od 200...

Letnie wakacje szkolne w czasie pandemii

W tym roku letnie wakacje szkolne rozpoczęły się po kilku miesiącach nauki zdalnej i odbywały się w trakcie pandemii COVID-19 oraz trwającego w kraju stanu epidemii. Mimo zniesienia wielu ograniczeń ...

Stosunek do Niemców

Trzeciego października mija 30. rocznica zjednoczenia Niemiec. Warto przy tej okazji przypomnieć, jak w ostatnich trzech dekadach zmieniał się stosunek Polaków do zachodnich sąsiadów. Od blisko trzyd...