Czy w pandemii powinny odbywać się wielkie imprezy sportowe?

Niedawno zakończyły się zorganizowane z rocznym poślizgiem, spowodowanym pandemią COVID-19, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej mężczyzn UEFA Euro 2020, a na przełomie lipca i sierpnia w Tokio będą się odbywać, zaplanowane pierwotnie także na ubiegły rok, Letnie Igrzyska Olimpijskie. W czerwcu br. zapytaliśmy respondentów, czy, ich zdaniem, tego lata w ogóle powinny odbywać się takie międzynarodowe imprezy sportowe. Blisko trzy czwarte (72%) dorosłych Polaków jest zdania, że czas pod tym względem wracać do normalności sprzed pandemii COVID-19, natomiast niemal jedna piąta (19%) uważa, że jeszcze nie pora na takie imprezy, gdyż stanowią one wciąż zbyt duże zagrożenie epidemiczne. Co jedenasty pytany (9%) nie ma w tej kwestii zdania.

Opinie badanych w tej kwestii w największym stopniu różnicuje wiek. Bardziej ostrożne są osoby starsze, ale nawet w grupie wiekowej 65+ większość (58%) jest za powrotem tego lata wielkich imprez sportowych. Najczęściej zwolennikami powrotu do normalności sprzed pandemii są respondenci najmłodsi (88% w grupie wiekowej 18–24 lata). Ponadto znacznie częściej za powrotem wielkich imprez sportowych opowiadają się mężczyźni niż kobiety (77% wobec 66%), natomiast kobiety znacznie częściej niż mężczyźni wyrażają przekonanie, że takie imprezy stanowią wciąż zbyt duże zagrożenie epidemiczne (23% wobec 14%).

Więcej na ten temat w komunikacie „Piłka nożna i UEFA Euro 2020”.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (373) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *