Czy niepodległość Polski jest zagrożona?

Opinie Polaków w kwestii zagrożenia niepodległości Polski są obecnie bardzo podzielone. W pierwszej połowie maja br. tylko nieznacznie więcej badanych wyraziło pogląd, że w chwili obecnej nie istniej...

Ocena stosunków polsko amerykańskich

Obecne stosunki polsko-amerykańskie pozytywnie ocenia blisko trzy czwarte (73%) badanych, 16% uważa, że są one „ani dobre, ani złe”, a jedynie nieliczni (2%) określają je jako złe. Nie potrafiło lub ...

Jak Polacy pomagają uchodźcom z Ukrainy?

Niemal dwie trzecie badanych przyznaje (63%), że oni sami lub inne osoby z ich gospodarstwa domowego pomagają uchodźcom z Ukrainy. Najczęściej jest to pomoc materialna i finansowa. Trzy czwarte ankie...

Polacy wobec uchodźców z Ukrainy

Polacy są w zasadzie jednomyślni w kwestii przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Przekonanie, że nasz kraj powinien ich przyjmować, wyraża ponad dziewięciu na dziesięciu badanych (94%), w tym niemal trzy...

Udział w kulturze

W roku 2021 skala uczestnictwa Polaków w kulturze, była większa niż rok wcześniej, ale mniejsza niż w przedpandemicznym roku 2019. Ponad jedna trzecia badanych (36%, o 10 punktów procentowych więcej ...

Ocena skuteczności tarczy antyinflacyjnej

W ocenie społecznej działania rządu przygotowane w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej przyczynią się do ograniczenia wzrostu cen, choć raczej w niewielkim stopniu (46%) niż w sposób znaczący (9%). Bl...

Pewność Sojuszu Północnoatlantyckiego

Od poprzedniego pomiaru w lutym 2020 roku znacznie zmniejszyło się poczucie pewności Sojuszu Północnoatlantyckiego, które plasuje się obecnie na rekordowo niskim poziomie (monitorujemy je od 2014 rok...