Referat

Referat Referat jest to mówiąc najprościej, tekst przygotowany do wygłoszenia w kręgu zainteresowanych osób. Przyjmuje się, że wystąpienie takie nie powinno być dłuższe niż 15-20 minut. Czasami przyg...

Strona tytułowa kwestionariusza

Strona tytułowa kwestionariusza Strona tytułowa kwestionariusza, niezależnie od tego czy będzie to kwestionariusz wywiadu czy kwestionariusz ankiety, powinna zostać napisana i zaplanowana starannie. ...

Wywiad fokusowy

Artykuł dotyczy wywiadu fokusowego. Składa się on z pewnych etapów, które warto poznać, a także wiedzieć jak powinien zachowywać się w jego trakcie moderator. Wywiad fokusowy Wywiad fokusowy, to inac...

Wywiad jakościowy: teoria i praktyka

W artykule omówiono czym jest wywiad jakościowy, jakie występują jego rodzaje i w jaki sposób go przeprowadzić. Postaraj się też nie popełniać typowych błędów, które zdarzają się osobom bez odpowiedn...

Badania jakościowe czy ilościowe

Badania jakościowe czy ilościowe Zarówno metody ilościowe jak i jakościowe są użyteczne dla socjologii. Niektóre zagadnienia lepiej jest jednak badać metodami ilościowymi niż jakościowymi i na odwrót...