Perspektywy badawcze w psychologii

Perspektywy badawcze w psychologii

We współczesnej psychologii wyróżnić można sześć podstawowych perspektyw: biologiczną, poznawczą, behawiorystyczną, holistyczną, rozwojową oraz socjokulturową. Korzenie współczesnej psychologii tkwią...
Relacja ankieter-respondent

Relacja ankieter-respondent

Przeprowadzenie badań społecznych wymaga wzajemnego komunikowania się pomiędzy badaczem a badanym. W sytuacji np. wywiadu kwestionariuszowego, a więc kiedy możliwa jest wymiana informacji pomiędzy pr...
Analiza SWOT

Analiza SWOT

Autor: Monika Koziar W tym artykule przedstawiono czym jest analiza SWOT, jak ją przeprowadzić krok po kroku i w jaki sposób na jej podstawie należy wybrać strategię. Analiza SWOT Definicja Analiza S...
Model kompetencyjny

Model kompetencyjny

Przeczytaj czym jest model kompetencyjny, jak go utworzyć krok po kroku, zapoznaj się ze wzorem i przykładem modelu kompetencyjnego. Na skróty: Definicja · Etapy tworzenia modelu kompetencyjnego...

Matryca logiczna

W artykule omówiono podejście matrycy logicznej do definiowania i planowania projektu. Zapoznaj się z kolejnymi krokami przygotowania matrycy logicznej. Na skróty: Analiza interesariuszy · Anali...