Notatka z wykładu

Notatka z wykładu Wykład polega na ustnym przekazywaniu wiedzy. Ma formę rozbudowanej wypowiedzi na dany temat. Osoba wykładająca występuje w nim przed audytorium, prowadząc jak gdyby monolog. Wykład...

Praca magisterska

PRACA MAGISTERSKA Praca magisterska jest zwieńczeniem pięciu lat studiów, podsumowaniem wiedzy i umiejętności, jakie nabył student w toku edukacji. Dlatego, należy zadbać aby była napisana starannie,...

Praca teoretyczna czy empiryczna

Praca teoretyczna czy empiryczna Prędzej czy później staniesz przed dylematem, jaki rodzaj pracy magisterskiej jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Czy zamierzasz oprzeć się tylko na materiałach z...

Projekt badań (etapy)

Projekt badań (etapy) Każde badanie wymaga indywidualnego projektu badań. Istnieją jednak pewne wytyczne, których warto się trzymać przy realizacji własnego projektu, po to aby mieć pewność, że praca...

Projektowanie kwestionariusza

Projektowanie kwestionariusza W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób należy konstruować kwestionariusz, tak aby mierzył on dokładnie to, co chcesz zmierzyć. Zanim zaczniesz projektować lub chociaż...

Referat

Referat Referat jest to mówiąc najprościej, tekst przygotowany do wygłoszenia w kręgu zainteresowanych osób. Przyjmuje się, że wystąpienie takie nie powinno być dłuższe niż 15-20 minut. Czasami przyg...