Cechy demograficzne

Cechy demograficzne – są to cechy szczególnie ważne z punktu widzenia demografii „(…) zalicza się do nich: płeć, wiek, stan cywilny, stan małżeński oraz stan rodzinny. Cechy demograficzne w naukach społecznych są podstawą wyodrębniania tzw. kategorii społecznych. Przy tym kategorią społeczną nazywa się zbiór ludzi wydzielony w obrębie zbiorowości lub zbiorów społecznych ze względu na określone cechy biologiczne lub inne, które same lub przez swój związek z innymi cechami wydają się ludziom na tyle ważne, że łączy się z nimi określone ‘funkcje’ (obowiązki) i uprawnienia, czyli pozycje społeczne” (Kędelski 2006: 11).

Cechy człowieka, będące przedmiotem badań demograficznych można podzielić na:

  1. cechy absolutne – „(…) własności, które posiada każdy człowiek niezależnie od istnienia innych osób, na przykład płeć i wiek”,
  2. cechy relatywne – „(…) własności jednostek, wynikające z określonej sytuacji, w jakiej się znajdują względem innych osób, takie jak stan cywilny, stosunek do głowy rodziny, poziom wykształcenia. Cechy relatywne podlegają zmianom w różnych stadiach życia człowieka” (tamże).

BIBLIOGRAFIA

  1. Kędelski, M. 2006. Demografia jako nauka o rozwoju ludności. W: M. Kędelski, J. Paradysz. Demografia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *