Rozegrano finał Śląskiego Festiwalu Strategii, Statystyki i Ekonomii

Dziesięć trzyosobowych zespołów ze szkół z woj. śląskiego, opolskiego i małopolskiego rywalizowało we wtorek w Katowicach w finale pierwszej edycji Śląskiego Festiwalu Strategii, Statystyki i Ekonomii. Jego uczestnicy musieli wykazać się m.in. analitycznym myśleniem.

Celem zorganizowanego przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego konkursu jest bowiem propagowanie analitycznych metod podejmowania decyzji w ekonomii i naukach społecznych, a także umiejętność myślenia strategicznego oraz rozwiązywania problemów z zakresu statystyki i ekonomii.

“W dzisiejszym świecie, szczególnie w kontekście zalewania go postprawdą, pseudoprawdą i zwykłą nieprawdą chcemy nauczyć młodzież myślenia krytycznego” – powiedział PAP prof. dr hab. Marek Szopa.

Do konkursu adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zgłosiło się 35 zespołów ze szkół średnich z trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego – od Częstochowy po Żywiec i od Opola po Kraków.

Zmagania były dwuetapowe. Pierwszy z nich polegał na rozwiązywaniu zadań przesłanych drogą mailową przez zgłoszone zespoły. Zadania te ogłaszane były dwa razy w tygodniu od połowy maja: w poniedziałki i czwartki o godz. 18, a na ich rozwiązanie były 24 godziny.

Punktacja zależała od poprawności rozwiązań oraz od czasu ich nadesłania. Prof. Szopa wskazał, że trzyosobowe zespoły czekały na ogłoszenie zadań konkursu i niezwłocznie je rozwiązywały – pierwsze rozwiązania spływały już po 30 minutach, a kolejne po 1,5 godzinie, a większość do północy.

Najlepszych dziesięć zespołów wzięło udział we wtorkowym finale. Jak podał prof. Szopa, najlepsi okazali się uczniowie z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie. Za nimi uplasowali się uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie oraz z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi w Opolu. Laureaci otrzymali nagrody finansowe w wysokości kolejno: 1,5 tys., 1,2 tys. oraz 900 zł – na zespół.

W każdej rundzie znalazły się zadania z sześciu kategorii, które obejmowały: rachunek prawdopodobieństwa i statystykę, stopy procentowe i ich obliczanie (obejmujące m.in. kwestie związane z kredytami i inwestycjami), informacje ukryte w liczbach, wybory i głosowania (jak tłumaczył prof. Szopa, to zadania mające “uświadomić uczniów, jak może manipulować systemami wyborczymi”), myślenie strategiczne w ekonomii i społeczeństwie (m.in. teoria gier) oraz rachunkowość i finanse.

“Zadania zostały tak skonstruowane, że odpowiadają poziomowi intelektualnemu uczniów szkół średnich. Są trudne, ale nie wymagają dodatkowej wiedzy, jedynie myślenia. Wszystkie trudne pojęcia zostały w treści zadania wyjaśniane” – dodał naukowiec.

Przedsięwzięcie ma także promować jeden z kierunków na UŚ – ekonofizykę. Jak tłumaczył prof. Szopa, chodzi tu głównie o wykorzystywanie nauk ścisłych, przede wszystkim matematyki m.in. do analizy zjawisk ekonomicznych i społecznych, a nawet do optymalizacji sygnalizacji świetlnej w dużych miastach, by samochody jeździły jak najpłynniej.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *