Ciekawa statystyka, ciekawska socjologia...

Ciekawa statystyka, ciekawska socjologia…

Od czego zależy, jak ludzie głosują? Co wpływa na wiek zawierania małżeństw? Czy są nierówności płci, nierówności społeczne i edukacyjne? Dzięki badaniom opinii publicznej można odkryć i opisać inter...

Cechy demograficzne

Cechy demograficzne – są to cechy szczególnie ważne z punktu widzenia demografii „(…) zalicza się do nich: płeć, wiek, stan cywilny, stan małżeński oraz stan rodzinny. Cechy demogra...

Dominanta

Dominanta jest jedną z miar tendencji centralnej, bywa także nazywana modalną lub wartością najczęstszą. “Dominantą nazywamy taką wartość zmiennej, która w danym rozkładzie empirycznym występuj...

Mediana

Mediana zwana także wartością środkową lub kwartylem drugim jest jedną z miar tendencji centralnej. Dzieli ona uporządkowaną zbiorowość na dwie równe części w taki sposób, że 50% jednostek przyjmuje ...

Miary tendencji centralnej (miary średnie)

Miary tendencji centralnej – zwane są również miarami średnimi. Określają przeciętny, typowy poziom (rozkład) wartości zmiennej. Dzieli się je na dwie grupy: średnie klasyczne: średnia arytmety...

Piramida wieku

Piramida wieku – graficzny obraz struktury ludności według płci i wieku. Jej odzwierciedleniem jest kombinacja dwóch przylegających do siebie histogramów rozkładu wieku, skonstruowanych oddziel...

Skala przedziałowa (interwałowa)

Skala przedziałowa (interwałowa) – zachowuje właściwości skali porządkowej, a także ma określoną jednostkę pomiaru (zatem pozwala na określenie odległości pomiędzy jednostkami) i arbitralnie ok...