Szkoła letnia Polityk publicznych Opartych NA Dowodach (PONAD)

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ oraz Fundacja IDEA Rozwoju

zapraszają do udziału w zajęciach

Szkoła letnia Polityk publicznych Opartych NA Dowodach (PONAD),

które odbędą się w dniach 11-16 września 2017 r. w Krakowie.

Szkoła letnia Polityk publicznych Opartych NA Dowodach (PONAD) to niemal 50 godzin praktycznych zajęć poświęconych analizom kontrfaktycznym, które stanowią obecnie jedno z najważniejszych podejść do ewaluacji ex-post. To pierwsza inicjatywa edukacyjna dotycząca analiz kontrfaktycznych w naszym kraju, realizowana na taką skalę, przy zaangażowaniu zaangażowaniu wybitnych krajowych ekspertów – praktyków w obszarze metod kontrfaktycznych w Polsce.

Analizy kontrfaktyczne to jedno z najważniejszych podejść do ewaluacji ex-post rekomendowanych przez Komisję Europejską w obecnej perspektywie finansowania. Między innymi, zgodnie z wytycznymi KE, w ramach każdej ewaluacji ex-post programu operacyjnego należy rozważyć wykorzystanie podejścia kontrfaktycznego. Dlatego zamawianie i realizowanie ewaluacji wykorzystujących to podejście stanie się w niedługim czasie kompetencją niezbędną dla osób zatrudnionych w organizacjach zlecających i realizujących ewaluacje.

Co konkretnie da mi udział w Szkole letniej?

  • zrozumiesz logikę podejścia kontrfaktycznego i jego znaczenie dla ewaluacji opartej na dowodach;
  • dowiesz się jak zamawiać, realizować i odbierać ewaluacje wykorzystujące analizy kontrfaktyczne w sposób użyteczny i interesujący dla odbiorców wyników badań;
  • poznasz różne metody i techniki analizy danych związanych z podejściem kontrfaktycznym;
  • dowiesz się, jak przeprowadzić podstawowe analizy;
  • poznasz wyzwania związane z przeprowadzaniem analiz w Polsce;
  • dowiesz się jak połączyć analizy kontrfaktyczne z ewaluacją opartą na teorii programu w sposób zwiększający trafność badań i użyteczność wniosków i rekomendacji.

Cena przy wcześniejszej wpłacie (do 15 kwietnia 2017):
3 900 zł dla pracowników administracji publicznej, jednostek naukowych i trzeciego sektora, 4 400 zł dla pozostałych osób.

Cena normalna:
4 400 zł dla pracowników administracji publicznej, jednostek naukowych i trzeciego sektora, 4 900 zł dla pozostałych osób.

Pakiet premium:
Udział w szkole letniej i dodatkowo możliwość zdalnych konsultacji z ekspertami prowadzącymi zajęcia w okresie miesiąca po zakończeniu szkoły (1 godzina).
Cena: 4 600 zł (wpłata do 15 kwietnia)
Cena: 5 200 zł (wpłata późniejsza)

Zobacz
Zgłoszenia

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *