Religia a wyzwania współczesności z perspektywy nauk społecznych

Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński,
Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński,
Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Sekcja Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Religia a wyzwania współczesności z perspektywy nauk społecznych,

która odbędzie się w dniach 17-19.11.2016 r. w Krakowie.

Czym są tytułowe wyzwania współczesności i jak wyraża się rola religii w konfrontacji z nimi? Co w tym obszarze stanowi „temat dnia” dla wszystkich, którzy podejmują się refleksji nad religią? Jeśli odnosić się do dyskusji, toczących się w przestrzeni publicznej, do takich tematów na pewno należą migracje, uchodźcy, terroryzm, redefinicje swojskości i obcości, fundamentalizm versus religia „zastępcza” czy duchowość – a w każdym z tych obszarów mieści się pytanie o rolę religii, formułowane też najczęściej w określonym kontekście teoretycznym i kulturowym.

O ile klasycy socjologii religii koncentrowali się na szeroko ujmowanych społecznych funkcjach religii, o tyle z czasem pojawiały się próby spojrzenia na zjawiska i procesy religijne z perspektyw alternatywnych, zróżnicowanych, i – podobnie jak w innych obszarach refleksji także tu mamy do czynienia z rosnącą specjalizacją a badacze społeczni biorąc na warsztat zjawiska religijne, wykorzystują rozmaite stanowiska teoretyczne i podejścia metodologiczne.

Sesje tematyczne:

  • Integracyjne i dezintegracyjne funkcje religii w konfliktach współczesnego świata;
  • Religie w dyskursie społecznym;
  • Religia a migracja, imigranci i uchodźcy;
  • Instytucje religijne i agendy religii alternatywnych w przestrzeni publicznej;
  • Wielokulturowość świata a religie: dominujące, mniejszościowe, nowe ruchy religijne;
  • Religia a dobrostan społeczny. Stare i nowe problemy.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *