Religia a państwo i prawo

Center For American Studies oraz Center For European Studies

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Religia a państwo i prawo,

która odbędzie się 10 kwietnia 2021 między 9.00 a 19.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat powiązań między religią a prawem i państwem przez pryzmat następujących nauk: prawa i prawoznawstwa, politologii, socjologii, filozofii oraz historii.

Organizatorzy konferencji pragną poddać pod dyskusję problematykę praw związków religii z prawem i państwem z perspektywy tak historycznych, jak i współczesnych wymiarów ich funkcjonowania w dowolnie wybranych państwach świata.

Obszary tematyczne:

  • wpływ prawa wyznaniowego na prawo świeckie
  • status związków wyznaniowych
  • rola Kościoła (kościołów) w kształtowaniu ładu polityczno-prawnego – problemy i kontrowersje
  • kierunki rozwoju politycznego i ich wpływ na religię
  • badania porównawcze funkcjonowania wybranych religii w różnych państwach świata
  • wolność wyznania – zakres obowiązywania i najważniejsze wyzwania
  • religia w regulacjach konstytucyjnych wybranych państw
  • laicyzacja czy nowe tendencje rozwoju religijnego?

Zobacz
Strona wydarzenia

Pin It

Komentowanie zakończone.