Socjologia polska lat 60. XX wieku w świecie

Socjologia polska lat 60. XX wieku w świecie

Oddział Warszawski PTS i Sekcja Historii Socjologii PTS zapraszają na spotkanie pt “Socjologia polska lat 60. XX wieku w świecie” Podczas spotkania dyskutować będziemy o socjologii polski...
Kobieta – nauka – społeczeństwo

Kobieta – nauka – społeczeństwo

Zespół ds. Dobrych Praktyk działający na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Socjologii Wydział Nauk Historycznych i Społecznych...
Polityki publiczne w polskich realiach

Polityki publiczne w polskich realiach

Oddział Krakowski PTS zaprasza na spotkanie naukowe w ramach cyklu WIECZORY SOCJOLOGICZNE pt. Polityki publiczne w polskich realiach, które odbędzie się 8 czerwca 2017 r. (czwartek) w Krakowie w Inst...
Rodzina w świecie "nowej gospodarki"

Rodzina w świecie “nowej gospodarki”

Wydział Humanistyczny AGH, Sekcja Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w konferencji pt. Rodzina w świeci...
Kontrola społeczna

Kontrola społeczna – komu służy i jak działa?

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, Sekcja Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS oraz Oddział Warszawski PTS zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.: Ko...