Model kompetencyjny

Model kompetencyjny

Przeczytaj czym jest model kompetencyjny, jak go utworzyć krok po kroku, zapoznaj się ze wzorem i przykładem modelu kompetencyjnego. Na skróty: Definicja · Etapy tworzenia modelu kompetencyjnego...

Matryca logiczna

W artykule omówiono podejście matrycy logicznej do definiowania i planowania projektu. Zapoznaj się z kolejnymi krokami przygotowania matrycy logicznej. Na skróty: Analiza interesariuszy · Anali...

Jak opracować ankietę?

Na skróty: Wskazówki · Układ · 1. Część adresowo-tytułowa · 2. Część merytoryczna (zestaw pytań) · 3. Część metryczkowa · Ankieta krok po kroku – proces powstawania ...

Badania pilotażowe

Badania pilotażowe, inaczej nazywane badaniami próbnymi, przeprowadzane są po to, aby przetestować czy badanie właściwe będzie przebiegać zgodnie z założeniami i pozwoli uzyskać określone dane. Spraw...

Badania etnograficzne

Badania etnograficzne Badania etnograficzne zostały zapoczątkowane przez antropologów pod koniec XIX w., jako metoda studiowania niewielkich, odizolowanych społeczeństw. Obecnie są stosowane przez re...
Budowa kwestionariusza. Rodzaje pytań

Budowa kwestionariusza. Rodzaje pytań

Zobacz jak skonstruować kwestionariusz ankiety lub kwestionariusz wywiadu oraz jakie występują w nim rodzaje pytań. Budowa kwestionariusza Czym jest kwestionariusz Kwestionariusz – nazwa pochod...

Czym jest kwestionariusz ankiety/wywiadu?

Czym jest kwestionariusz ankiety/wywiadu? Kwestionariusz to jedno z narzędzi badawczych stosowanych w socjologii. Wyróżnić można kwestionariusz ankiety i kwestionariusz wywiadu. Główna różnica między...

Dobór próby

Dobór próby Informacje podstawowe Przed rozpoczęciem jakichkolwiek badań w socjologii należy określić przedmiot badania. Może nim być zbiorowość ludzi, instytucji, gospodarstw domowych itp. Kiedy już...

Hipoteza badawcza. Tworzenie hipotez

Hipoteza badawcza. Tworzenie hipotez Hipoteza badawcza – definicja Hipoteza badawcza – pojęcie wywodzi się z greckiego „hipothesis” i oznacza m. in. domysł, przypuszczenie. Ch...