Tablica trwania życia (wymieralności)

Tablica trwania życia (wymieralności) – jest konstrukcją teoretyczną umożliwiającą prowadzenie szczegółowej analizy procesu wymierania badanej populacji (por. Holzer 1999: 235). Za twórcę tabli...

Teoria gier

Teoria gier – nazywamy tak gałąź nauk społecznych zajmującą się decyzjami strategicznymi. Zakres gier jakie ona obejmuje sięga od gry w szachy po wychowanie dzieci, a nawet przejęcie firmy. Moż...

Teoria obfitości zasobów Heckschera-Ohlina

Teoria obfitości zasobów Heckschera-Ohlina – za twórców teorii obfitości zasobów uważa się ekonomistów E. Heckschera i B. Ohlina, przedstawicieli tzw. szkoły neoklasycznej. Dokonali oni reinter...

Terms of trade

Terms of trade – poszczególne kraje biorąc udział w międzynarodowej wymianie handlowej osiągają z tego korzyści. Ich poziom zależy od kształtowania się cen towarów i usług przez nie eksportowan...
Testy kompetencyjne

Testy kompetencyjne

Testy kompetencyjne stanowią popularną metodę diagnozy kompetencji u określonej osoby. Służyć mogą m.in. do analizy potrzeb szkoleniowych pracowników firmy/instytucji. W praktyce wykorzystywane są dw...

Totalitaryzm

Totalitaryzm – jest zjawiskiem charakterystycznym dla XX wieku, chociaż już w wieku XIX myśliciele wskazywali na pojawianie się nowych niebezpieczeństw w postaci kryzysu zachodniej cywilizacji ...

Totemizm

Totemizm – “(…) jest systemem religijnym, w którym pewne rzeczy, zwłaszcza rośliny i zwierzęta, zostają uznane za święte, stają się także emblematami klanu” (Ritzer 2004: 141)...

TOWS

Nazwa TOWS powstała przez przestawienie liter w słowie SWOT i wskazuje na odwrócenie kolejności analizy. O ile w analizie SWOT wychodzi się od oceny wewnętrznych sił i słabości, dla których szuka się...