Bezpieczeństwo państwa i biznesu w cyberprzestrzeni

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

zaprasza do wzięcia udziału w I Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji pt.

Bezpieczeństwo państwa i biznesu w cyberprzestrzeni,

która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli środowisk akademickich, biznesu i decydentów politycznych. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej celem jest analiza cyberbezpieczeństwa w obszarach zarządzania, nowych technologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa.

W ramach konferencji podjęte zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 • Społeczny, technologiczny i ekonomiczny wymiar cyberprzestrzeni;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem na szczeblu przedsiębiorstwa i administracji państwowej;
 • Aspekty prawne (prawo krajowe i międzynarodowe);
 • Cyberprzestrzenny wymiar finansów międzynarodowych;
 • Człowiek w cyberprzestrzeni i bezpieczeństwo humanitarne;
 • Zagrożenia dla państwa w cyberprzestrzeni: identyfikacja źródeł i zagrożeń, (działalność podmiotów prywatnych i państwowych);
 • Analiza porównawcza narodowych strategii bezpieczeństwa państw w cyberprzestrzeni (Izrael, USA, Chiny, Rosja, Wielka Brytania);
 • Cyberprzestrzeń w polityce zagranicznej państwa;
 • Współpraca międzynarodowa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, w tym porozumienia dwustronne i wielostronne (np. NATO – UE) oraz Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna;
 • Analiza specyfiki zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego w cyberprzestrzeni w poszczególnych sektorach gospodarki (sektor energetyczny, sektor finansowo-bankowy, sektor administracji publicznej i dyplomacji, sektor obronny, służby zdrowia);
 • Militaryzacja cyberprzestrzeni.

Sesja plenarna

 • gen. Włodzimierz Nowak, b. doradca w Ministerstwie Cyfryzacji ds. strategii bezpieczeństwa narodowego Polski, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa:
  Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski w cyberprzestrzeni

 • Lt. General Shaul Mofaz, b. minister obrony Izraela:
  Israel’s National Cyberspace Security

 • Ian West, kierownik sekcji Cyber Security NATO Communications and Information Agency:
  International Security in the Cyberspace

W ramach poszczególnych paneli przewiduje się powołanie osoby dyskutanta, którego rolą będzie odniesienie się do referatów i rozpoczęcie dyskusji.

Językami konferencji są polski i angielski.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konwencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konferencji oraz pod adresem https://goo.gl/forms/JxfwOzCTp1qFi8NH2. Zgłoszenia referatów przyjmowane są do 20 kwietnia 2017 roku.

Warunkiem udziału w konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 400 zł w terminie do 1 maja 2017 r. (300 zł bez publikacji). Opłata obniżona w wysokości 300 zł przysługuje uczestnikom studiów doktoranckich oraz członkom Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2017 r. i brakiem zaległości za 2016 r. Opłata obejmuje udział w konferencji, publikację w punktowanej monografii pokonferencyjnej oraz kolację pokonferencyjną.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *