Męskość i kobiecość: w kierunku komplementarności płci

Zespół ds. Dobrych Praktyk działający na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Socjologii Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Męskość i kobiecość: w kierunku komplementarności płci,

która odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

Proponowane obszary tematyczne:

  • przemiany w obrębie kobiecości oraz męskości;
  • społeczne, rodzinne i zawodowe role kobiet i mężczyzn;
  • komplementarność płci;
  • kobiecość i męskość w ujęciu tradycyjnym i nowoczesnym;
  • redefinicja/negocjowanie podziału obowiązków i zadań rodzinno-domowych;
  • praktykowanie nauki przez kobiety i mężczyzn;
  • modele kariery akademickiej kobiet i mężczyzn;

Pragnąc kontynuować dyskusję na ten temat do udziału w konferencji Organizatorzy zapraszają: socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, prawników, a także przedstawicieli innych nauk zainteresowanych tą tematyką. Mile widziane są zarówno prezentacje wyników badań własnych i projektów naukowych, prezentacje studium przypadku, jak i wystąpienia teoretyczne.

Abstrakty należy wysyłać do 15 marca 2019 r. na adres womeninsciencezdsdp@gmail.com.

OPŁATY:
Pełne uczestnictwo (wygłoszenie referatu oraz opublikowanie artykułu) – 400 PLN (95 EUR);
Wygłoszenie referatu bez publikacji artykułu – 300 PLN(70 EUR);
Publikacja artykułu bez wygłoszenia referatu – 300 PLN (70 EUR).

Pin It

Komentowanie zakończone.