VIII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zaprasza do udziału w

VIII Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych,

które odbędzie się 26-27 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych to forum wymiany idei i doświadczeń między badaczami jakościowymi różnych specjalności. Wydarzenie ma kolejne odsłony w różnych ośrodkach akademickich w Polsce.

Organizatorami tegorocznej, ósmej edycji są Zakład Socjologii Kultury UKSW oraz Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; nowością jest kooperacja z Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym, którego eksperci z pewnością wniosą ważny wkład m.in w debatę nt. jakości i rzetelności badań.

Zapraszamy do zgłoszeń badaczy róznych dyscyplin- socjologów, pedagogów, antropologów kultury, etnomuzykologów i innych specjalistów, dla których ważna jest refleksja nad procesem badawczym oraz wymiana myśli w gronie osób zaznajomionych ze specyfiką badań jakościowych różnego typu.

Zobacz
Strona wydarzenia

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *