Struktura społeczna

Struktura społeczna to sieć relacji pomiędzy jednostkami, pozycjami czy rolami społecznymi. Sam kształt organizacji a nie jej pełna treść, „czystą konfigurację stosunków społecznych, niezależnie od tego, między kim występują i czego dotyczą, nazywamy w dzisiejszej socjologii strukturą społeczną” (Sztompka 2004: 136). Za twórcę nowoczesnego pojęcia struktury jest uważany Georg Simmel (XIX wiek).

A. Giddens definiuje strukturę społeczną (social structure) jako „(…) wzory interakcji między jednostkami i grupami. Życie społeczne nie odbywa się w sposób przypadkowy. Większość naszych działań jest ustrukturowana: są one zorganizowane w regularne, powtarzalne wzory. Niekiedy może być to mylące, ale wygodnie jest porównać strukturę do szkieletu, na którym wspiera się budynek” (Giddens 2004: 735).

W socjologii mówi się o mikrostrukturach i makrostrukturach. Mikrostruktura to sieć powiązań pomiędzy małymi zbiorowościami, np. rodziną, przyjaciółmi. Natomiast pojęcie makrostruktura odnosi się do dużych zbiorowości, takich jak: klasa, warstwa, naród.

BIBLIOGRAFIA

  1. Giddens, A. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Sztompka, P. 2004. Socjologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *