Ankieta audytoryjna

Ankieta audytoryjna jest odmianą ankiety wypełnianej samodzielnie przez respondentów. Zwykle są oni zebrani w tym samym pomieszczeniu, a badanie jest nadzorowane przez badacza. Rola badacza sprowadza się do rozdania i zebrania kwestionariuszy ankiet, wchodzi on w naoczny kontakt z grupą badanych osób. Czasami ma okazję do wypowiedzenia kilku słów i zachęcenia do dokładnego przeczytania pytań i wypełnienia ankiety.

Ankietę audytoryjną stosuje się w szkołach, na uczelniach, w urzędach, w miejscu pracy, na szkoleniach, podczas konferencji itp. Jest bardzo wygodnym narzędziem. Można ją użyć do badania ludzi trudno dostępnych, np. specjalistów z określonej branży, którzy zebrali się w jednym miejscu z powodu zjazdu lub kongresu. W takich wypadkach trzeba również dysponować zgodą organizatora, co dodatkowo podnosi wiarygodność badania i sprawi, że respondenci chętniej wezmą w nim udział.

W celu uzyskania wartościowego materiału, kluczową rolę pełni etap polegający na zachęceniu do wypełnienia ankiety. Zlekceważenie go przez ankietera może skutecznie zniechęcić respondentów do udziału w badaniu i negatywnie wpłynąć na wartość uzyskanych odpowiedzi. Respondent może zakreślać odpowiedzi, nie czytając pytań lub zupełnie ominąć część z nich, oddać niewypełnioną ankietę itp.

Jeśli ankieta jest bardzo krótka, to nie musi być nawet spisana. Wystarczy, że ankieter podyktuje respondentom pytania i odbierze od nich zapisane kartki. Oczywiście należy wziąć pod uwagę względy praktyczne i dostarczyć respondentom czyste kartki, gdyby ich nie mieli.

W typowych badaniach, wykorzystanie techniki ankiety audytoryjnej spowodowane jest przede wszystkim względami finansowymi. Wykonanie kilku wywiadów w czasie jednej sesji wymaga mniejszych nakładów, niż wykonanie ich oddzielnie. Oszczędza się pieniądze, które należałoby przeznaczyć na dojazd i wynagrodzenie ankieterów, a także zajmuje to mniej czasu.

W sesji audytoryjnej możliwe jest zagwarantowanie pełnej anonimowości respondentów (np. wypełnione kwestionariusze wrzucane są do urn). Respondenci widzą, że inne osoby biorą udział w tym samym badaniu i uzupełniają taki sam kwestionariusz, dzięki czemu czują się bezpieczniej.

Wybór ankiety audytoryjnej jako metody badań jest uzasadniony wtedy, gdy ankieta jest krótka, prosta, nie wymaga dodatkowych wyjaśnień i można bez problemu zgromadzić kilka osób w jednym miejscu. Należy zadbać, aby była ciekawa dla respondentów i żeby mieli poczucie, że uczestniczą w czymś ważnym, ponieważ tylko w takiej sytuacji podejdą do jej wypełnienia poważnie.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *