Stosunek do Wojsk Obrony Terytorialnej

Stosunek do Wojsk Obrony Terytorialnej

Z początkiem br. weszła w życie ustawa powołująca Wojska Obrony Terytorialnej jako jeden z rodzajów Sił Zbrojnych RP, stanowiący uzupełnienie i jednocześnie mający stać się komplementarną częścią pot...
Wiedza o podziemiu antykomunistycznym

Wiedza o podziemiu antykomunistycznym

O grupach zbrojnych walczących w powojennej Polsce z nową władzą wspieraną przez ZSRR słyszała ponad połowa Polaków (55%), w tym sześciu na stu (6%) określa swoją wiedzę na ten temat jako dużą, ponad...
Polacy o reformie systemu edukacji

Polacy o reformie systemu edukacji

Ustawy wprowadzające reformę edukacji – przyjęte w grudniu przez Sejm, a w styczniu podpisane przez Prezydenta RP – nie przestają budzić kontrowersji i obaw różnych środowisk, nie tylko politycznych....
Lepsze samopoczucie Polaków

Lepsze samopoczucie Polaków

Od początku lat 90. samopoczucie Polaków wyraźnie się poprawiło. Znacząco wzrósł odsetek badanych często lub bardzo często doświadczających pozytywnych emocji, takich jak zadowolenie, że coś się w ży...