Inflacja coraz bardziej odczuwalna

Polacy coraz silniej odczuwają skutki wzrostu cen. Z danych CBOS wynika, że do kwietnia silne lub bardzo silne odczuwanie inflacji deklarowało mniej więcej dwie trzecie badanych, obecnie odsetek ten ...