Dyskryminacja

Dyskryminacja to działania odbierające określonym grupom dostęp do środków, korzyści, które są dostępne dla innych. Należy ją odróżnić od uprzedzeń, chociaż często idą w parze. Jednak można kogoś dyskryminować nie będąc uprzedzonym lub być uprzedzonym, ale nie dyskryminować (por. Giddens 2004: 720).

Dyskryminacja oznacza “(…) mniejsze szanse dostępu do wykształcenia, zawodu, majątku, praw politycznych, prestiżu i innych cenionych dóbr, z tej tylko racji, że ktoś jest członkiem grupy będącej przedmiotem przesądów czy negatywnych stereotypów i bez uwzględnienia jego indywidualnych kwalifikacji czy zasług” (Sztompka 2004: 306).

Bibliografia

  1. Giddens, Anthony. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Sztompka, Piotr. 2004. Socjologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *