Antropologia wizualna i europejskie dziedzictwo kulturowe

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Bergen i Nordic Anthropological Film Association (NAFA)

zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji pt.

Visual Anthropology and European Cultural Heritage (Antropologia wizualna i europejskie dziedzictwo kulturowe),

zorganizowanej w ramach projektu „Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa”,
która odbędzie się w dniach 21-26.09.2015 r. w Warszawie w czasie 35. festiwalu filmowego NAFA.

TEMATYKA KONFERENCJI:
Dziedzictwo, różnorodność kulturowa i media:

 • możliwości wykorzystania środków audiowizualnych w praktyce zachowywania dziedzictwa kulturowego, w jego materialnych i niematerialnych aspektach;
 • możliwości wykorzystania środków audiowizualnych w edukacji w zakresie różnorodności kulturowej;
 • film antropologiczny i festiwal filmowy jako narzędzie promocji idei różnorodności kulturowej;
 • współpraca z lokalnymi społecznościami przy wykorzystaniu mediów audiowizualnych.

Dziedzictwo kulturowe. Teoria i praktyka:

 • europejskie dziedzictwo kulturowe a współczesna różnorodność kulturowa Europy;
 • nowe modele i koncepcje zachowywania dziedzictwa;
 • technologie zachowywania dziedzictwa;
 • dziedzictwo i różnorodność z perspektywy zewnętrznej (strategie, polityki i programy) i wewnętrznej (lokalne społeczności);
 • dziedzictwo a pamięć i strategie upamiętniania
 • performatywność kultur, kultura ucieleśniona i wiedza milcząca a narzędzia i metody zachowywania dziedzictwa kulturowego.

Problematyczne dziedzictwo Europy:

 • dziedzictwo postsocjalizmu;
 • dziedzictwo postkolonializmu;
 • polityka prezentowania „trudnego” dziedzictwa w muzeach.

Język konferencji: angielski.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30.04.2015.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://nafa2015.pl/en/abstract-submission
Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.

Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

Więcej informacji na temat konferencji: https://nafa2015.pl/konferencja

Antropologia wizualna i europejskie dziedzictwo kulturowe

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *