Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej

Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej Każda praca badawcza powinna zawierać rozdział metodologiczny. Dowodzi on wiedzy studenta piszącego pracę, a także umożliwia dokładne określenie tego czy...