Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej pt. „Metody współpracy uczelni technicznych z biznesem…” – przykład

Zapoznaj się z przykładem rozdziału metodologicznego w pracy magisterskiej. Został przygotowany dla pracy magisterskiej pt. „Metody współpracy uczelni technicznych z biznesem na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2015”. Rozdziały takie zamieszcza się w pracach badawczych.

Jeśli chcesz wiedzieć jak napisać rozdział metodologiczny, sprawdź to za darmo w artykule pt. Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej. Poniższy przykład powstał według wytycznych tam zawartych.

Na poniższy przykład składają się następujące podrozdziały:

  1. Przedmiot i cel badań
  2. Problem badawczy
  3. Hipotezy badawcze
  4. Metoda badawcza
  5. Dobór próby

Kompletny przykład: Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej pt. „Metody współpracy uczelni technicznych z biznesem na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2015”

Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej pt. "Metody współpracy uczelni technicznych z biznesem..." - przykład

Przedmiot i cel badań

3. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

3.1. Przedmiot i cel badań

Przedmiotem badania jest środowisko pracodawców współpracujących z uczeniami technicznymi województwa mazowieckiego oraz przedstawiciele tych uczelni. Badanie miało na celu określenie metod współpracy pomiędzy uczelniami technicznymi a przedsiębiorcami na terenie województwa mazowieckiego oraz identyfikacja ich potrzeb w zakresie: transferu wiedzy i innowacji, instytucjonalnych form współpracy, dostosowania programów kształcenia. Do celów badawczych należy więc:

  1. Określenie ………………………………………………………..

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *