Kobieta – dom, przestrzeń publiczna i nauka

Zespół ds. Dobrych Praktyk
działający na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Instytut Socjologii
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
oraz Oddział Warszawski
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

zapraszają do udziału
w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej
z cyklu „Kobieta w nauce” pt.

Kobieta – dom, przestrzeń publiczna i nauka,

która odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2017 r. w Warszawie na terenie uczelnianego campusu im. ks. R. Rumianka przy ul. Wóycickiego 1/3.

We współczesnym świecie role społeczne mężczyzn i kobiet uległy redefinicji. Zachodzące zmiany w większej mierze dotyczą właśnie kobiet, które stanowią coraz wyższy odsetek osób aktywnych zawodowo. Świadczy to o tym, że praca stanowi coraz większą wartość w życiu Polek. Z drugiej jednak strony rodzina plasuje się na pierwszej pozycji wśród cenionych przez nie wartości. Sytuacja taka oznacza ścieranie się dwóch tendencji. Po pierwsze część kobiet dąży do wyzwolenia się z tradycyjnie przypisywanej im roli, co wywołuje potrzebę zmian i stworzenie nowego kontraktu płci. Jednocześnie wzrasta odsetek kobiet, które pragną łączyć życie zawodowe z rodzinnym i prowadzeniem domu. Umiejętność łączenia pracy zawodowej
z innymi wymiarami życia takimi jak dom, rodzina, wychowywanie dzieci, rozwijanie własnych zainteresowań i pasji jest niezwykle istotna ponieważ wpływa na osiągnięcie równowagi między życiem osobistym a zawodowym.

Celem czwartej z cyklu corocznych konferencji naukowych pod hasłem „Kobieta w nauce”, jest kontynuowanie dyskusji naukowców, przedstawicieli różnych dyscyplin, organizacji oraz podmiotów zaangażowanych i zainteresowanych zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą obecnością kobiet w przestrzeni publicznej i różnych sferach życia. W tym roku dyskurs będzie zorientowany na zagadnienia perspektyw i szans badań oraz analizy obecnej sytuacji kobiet w przestrzeni publicznej, jak również na takie obszary jak: życie rodzinne, problematyka opieki nad osobami zależnymi, praca kobiet, przebieg ich kariery zawodowej – w tym naukowej, oraz związek tych procesów z zagadnieniem godnej pracy oraz koncepcją work-life balance.

Zaproszenie do dyskusji jest kierowane do: socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, prawników, a także przedstawicieli innych nauk zainteresowanych tą tematyką.

Zgłoszenia w języku polskim lub angielskim prosimy nadsyłać do 28 lutego 2017 r. mailem na adres womeninsciencezdsdp@gmail.com. Organizatorzy proszą o zgłaszanie propozycji abstraktów 15 minutowych wystąpień. Przyjmowane są wszystkie typy zgłoszeń: prezentacje wyników badań własnych i projektów naukowych, prezentacje studium przypadku oraz wystąpienia teoretyczne.

Abstrakty nie powinny być dłuższe niż 500 słów. Informacje o przyjęciu referatów na konferencję zostaną przesłane pod wskazane adresy e-mail do 11 marca 2017 r.

Konferencja prowadzona będzie w języku polskim oraz angielskim. W przypadku pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z członkami komitetu organizacyjnego: womaninscience@uksw.edu.pl

Komitet Naukowy Konferencji:
dr hab. Mariola Bieńko – Uniwersytet Warszawski
doc. dr. Sigita Burvytė – Wileński Uniwersytet Pedagogiczny
dr hab. Aneta Gawkowska – Uniwersytet Warszawski
prof. Claudine Hermann – Europejska Platforma Kobiet w Nauce
prof. dr Vida Kanopienė – affiliated professor Uniwersytet Mykolasa Romerisa, Wilno
doc. dr. Elena Kocai – Wileński Uniwersytet Pedagogiczny
prof. dr hab. Andrzej Ochocki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr. Dalia Šatkovskienė – Uniwersytet Wileński
dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
dr hab. Beata Szluz, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Sławomir Zaręba – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komitet Organizacyjny:
dr Martyna Kawińska
dr Olga Kotowska-Wójcik
dr Anna Linek
dr Marta Luty-Michalak
mgr Agata Rozalska
dr Joanna Wróblewska-Skrzek
dr Klaudia Śledzińska

Miejsce Konferencji:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Warsztaty/kursy:
W ramach konferencji serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach oraz kursie prowadzonych w języku polskim:

Warsztat 1: Ja w relacji z innymi – jak budować dobre relacje?
Prowadząca: dr Anna Linek

Warsztat 2: Jak znaleźć motywacje przed kolejnym wyzwaniem zawodowym?
Prowadzące: Joanna Religa, Agata Węgier-Ciornei

Kurs 1: Moje życie – mój dom. Dlaczego boimy się własnej miłości? Kurs doskonalenia personalnego
Prowadząca: dr Klaudia Śledzińska
Bliższe informacje na temat warsztatów i kursu, a zostaną przesłane po zakończeniu rejestracji.

Ważne daty:
28 luty 2017 – zgłoszenia abstraktów
11 marca 2017 – przesłanie informacji o zakwalifikowaniu referatów
24 marca 2017 – ostateczny termin dokonywania opłat za uczestnictwo w konferencji
15 kwietnia 2017 – termin nadsyłania pełnych artykułów

Opłata Konferencyjna:
Pełne uczestnictwo (wygłoszenie referatu oraz opublikowanie artykułu) – 300 PLN (70 EUR)
Wygłoszenie referatu bez publikacji artykułu – 200 PLN (50 EUR)
Publikacja artykułu bez wygłoszenia referatu – 200 PLN (50 EUR)
Dla członków OW PTS:
Pełne uczestnictwo (wygłoszenie referatu oraz opublikowanie artykułu) – 250 PLN (60 EUR)
Wygłoszenie referatu bez publikacji artykułu – 150 PLN (35 EUR)
Publikacja artykułu bez wygłoszenia referatu – 150 PLN (35 EUR)

Prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej do 24 marca 2016 roku na konto UKSW, ul. Dewajtis 5, Warszawa 01-815.

Nr konta:
81 1090 1014 0000 0001 2229 7627 (wpłaty w PLN)
95 1090 1014 0000 0001 2427 2874 IBAN: PL SWIFT: WBKPPLP (wpłaty w EUR)

Na dowodzie wpłaty należy podać nazwę konferencji: „Kobieta – dom, przestrzeń publiczna i nauka”.

Faktury będą wystawiane przez UKSW na osobę lub instytucję, z konta której zostanie dokonana płatność. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy: materiały konferencyjne, poczęstunek w dniu konferencji oraz bezpłatny udział w warsztatach.

Opłaty konferencyjne są bezzwrotne. Uczestnicy sami pokrywają koszty przejazdu i zakwaterowania na czas konferencji.

Artykuły naukowe przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi i przesłane do 15 kwietnia 2017 roku na adres mailowy: m.luty@uksw.edu.pl lub o.kotowska@uksw.edu.pl zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji wydawniczych, a także po wniesieniu stosownej opłaty.

Autorzy tekstów nie otrzymują honorarium za publikację tekstu. Po wydaniu monografii każdy z Autorów otrzyma jeden egzemplarz monografii, w której zamieszczony zostanie jego tekst. Wymagania edytorskie zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Pobierz
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *