Innowacyjny Polak 2014

Innowacje są tematem, który w ostatnich czasach bardzo zyskał na popularności. Rządzący widzą w nim klucz do rozwoju i osiągnięcia przewagi nad innymi gospodarkami, a zwykli ludzie dostrzegają i doce...

Design Thinking Week

Od 20 do 24 października w 11 miastach Polski odbędą się warsztaty, konferencje, spotkania i wystawy prac promujące tzw. „design thinking”. Jest to metodyka twórczego rozwiązywania proble...