Życie po śmierci?

Mimo silnego przekonania Polaków o istnieniu Boga i dość powszechnego w Polsce religijnego obchodzenia Wielkanocy, stanowiącej świętowanie tajemnicy zmartwychwstania, tylko nieco ponad jedna trzecia ...

Pigułka aborcyjna?

Ponad dwie piąte respondentów (45%) uważa, że stosowanie antykoncepcji awaryjnej jest formą aborcji. Nieco mniej badanych (40%) nie zgadza się z taką oceną, a 15% nie ma zdania na ten temat. Utożsami...