Lifelong Learning

Katedra Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

zaprasza do udziału w
II Międzynarodowej E-konferencji Naukowej

z cyklu
PEDAGOGIKA XXI WIEKU – DYLEMATY I WYZWANIA
LIFELONG LEARNING,

która odbędzie się 10 grudnia 2015 roku za pośrednictwem platformy online.

Do uczestnictwa w konferencji organizatorzy zapraszają pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, przedstawicieli instytucji oświatowych oraz osoby reprezentujące organizacje zajmujące się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat LIFELONG LEARNINGU.

Tematyka:

  • edukacja w globalnym świecie,
  • edukacja formalna, nieformalna i incydentalna,
  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
  • edukacja zawodowa,
  • podnoszenie kwalifikacji w życiu zawodowym,
  • aktywizacja edukacyjna osób starszych,
  • edukacja w dojrzałej i późnej dorosłości.

LIFELONG LEARNING – uczenie się przez całe życie jest koncepcją, która ukształtowała się w latach 70-tych XX wieku. Procesy globalizacji implikują szybko postępujący rozwój oraz aktywną partycypację jednostek w życiu społecznym, dlatego też wzrasta znaczenie edukacji na wszystkich etapach życia. Nadrzędnym celem koncepcji lifelong learningu jest upowszechnianie idei kształcenia, niezależnie od wieku czy wcześniej zdobytego doświadczenia zawodowego oraz przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Celem konferencji będzie zaprezentowanie wielowymiarowości i różnorodności zawartej w edukacji ustawicznej. Otwierając się na wszystkie środowiska naukowe, pragniemy poznać różne punkty widzenia LIFELONG LEARNINGU.

E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online. Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych.

Każdy tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni, aby każdy Uczestnik e-konferencji miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat w formie elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w e-konferencji wraz z wygłoszeniem referatu.

Zgłoszenia uczestnictwa w e-konferencji wraz z tytułem i abstraktem artykułu można nadsyłać do 16 października 2015 roku na adres w.welskop@medyk.edu.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 90 zł.

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *