Prawa człowieka na świecie. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i formalnoprawne

Center For American Studies
i Center For European Studies
działające we współpracy
z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt.

Prawa człowieka na świecie. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i formalnoprawne,

która odbędzie się 12 marca 2022 między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętych praw człowieka przez przez pryzmat prawa, politologii i historii oraz innych nauk społecznych i humanistycznych (filozofii, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa czy ekonomii).

Organizatorzy konferencji pragną poddać pod dyskusję problematykę praw człowieka z perspektywy tak historycznych, jak i współczesnych wymiarów ich funkcjonowania w dowolnie wybranych państwach świata.

Zobacz
Strona wydarzenia

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *